fbpx

SEARCH

Regulament Campanie promoțională

“Uleiuri esențiale pentru familie”

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei “Uleiuri esențiale pentru familie” este Baboș Laura, în calitate de proprietar și administrator al site-ului http://v7o.538.myftpupload.com și al paginii de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/

Campania promoțională “Uleiuri esențiale pentru familie” (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, prin intermediul unui newsletter / pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ / pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com .

ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se va desfășura săptămânal online, pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com și pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ si are drept scop popularizarea site-ului http://v7o.538.myftpupload.com și a paginii de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ care aparțin organizatorului.

ARTICOLUL 3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Campania promoțională este accesibilă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în Romania sau în străinătate, care accesează pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ și site-ul http://v7o.538.myftpupload.com.

Participarea la această Campanie promoțională are valoare de acceptare neechivocă, expresă și integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este Baboș Laura, organizatorul campaniei.

ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

Orice persoană care dorește să participe la concurs trebuie să bifeze opțiunea ”like” a postării de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/, să eticheteze 3 prieteni în comentariile la postarea privind concursul și să distribuie această postare în cadrul rețelei de socializare Facebook, distribuire care să fie vizibilă cel puțin listei de prieteni a participantului.

Câștigătorul va fi stabilit prin tragere la sorți pe platforma ”random.org”, dintre toți participanții care se conformează prezentului Regulament. După finalizarea procedurii de tragere la sorți, organizatorul concursului va publica o imagine cu rezultatul pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ / pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com .

ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Premiul campaniei constă în: uleiuri / produse ale companiei doTERRA.

Premiul va fi predat personal câștigătorilor care locuiesc în Municipiul Cluj-Napoca sau pe o rază de 25 km în jurul acestuia. Pentru câștigătorii care locuiesc înafara ariei anterior delimitate, predarea premiului se va realiza prin intermediul unei firme de curierat rapid sau a Poștei Române.

La momentul intrării în posesia premiului, câștigătorul are obligația de a permite realizarea sau de a realiza o fotografie în care să apară ținând în mână premiul. De asemenea, după intrarea în posesia premiului, câștigătorul va avea și obligația de a publica o recenzie pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ în cadrul căruia să își exprime opinia cu privire la produsele câștigate.  Prin acceptarea premiului prevăzută în cadrul articolului nr. 6 din prezentul regulament, câștigătorul acceptă implicit ca fotografia realizată potrivit dispozițiilor prezentului articol să fie publicată de către organizator pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ și pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com, unde organizatorul are dreptul de a păstra fotografia un termen de minim un an de la data publicării acesteia, iar după trecerea acestui termen câștigătorul poate solicita ștergerea fotografiei.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în cadrul acestui articol dă dreptul organizatorului de a solicita restituirea premiului, pe cheltuiala câștigătorului.

Niciunul dintre premiile oferite în cadrul campaniei nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi transferate unei alte persoane.

ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CÂȘTIGĂTORILOR

Tragerea la sorți va avea loc în ziua următoare concursului, iar câștigătorul va fi anunțat pe parcursul zilei în care are loc extragerea. Confirmarea disponibilității de a primi premiul este obligatoriu de realizat în termen de cel mult 5 zile de la data la care a fost anunțat despre rezultatul concursului prin mesaj pe pagina de Facebook / telefonic. Prin confirmarea disponibilității de a accepta premiul, câștigătorul acceptă implicit și obligațiile prevăzute în cadrul art. 5 (realizarea și publicarea fotografiei, respectiv publicarea unei recenzii pe pagina de Facebook a organizatorului).

ARTICOLUL 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigător. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

ARTICOLUL 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Cluj-Napoca.

ARTICOLUL 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului cu condiția prealabilă a anunțării publicului pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com / pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ .

ARTICOLUL 10. DIVERSE

Prin înscrierea la prezenta campanie participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament, inclusiv cu prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

ARTICOLUL 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnata Baboș Laura în calitate de organizator al Campaniei promoționale “Uleiuri esențiale pentru familie” colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în vederea organizării evenimentelor, concursurilor și a promovării produselor menționate pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/.

Începând cu data de 25.05.2018, aplicăm standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE. Prin urmare, respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Vă informăm în continuare în legătură cu drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor cu caracter personal în scopul prelucrării lor.

Utilizarea datelor personale în scopul prelucrării acestora

Colectarea și prelucrarea datele dumneavoastră personale se face în scop promoțional și legal. Temeiul prelucrării este constituit din acordul dumneavoastră de participare la concursurile și evenimentele organizate pe site-ul http://v7o.538.myftpupload.com și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/ prin activarea opțiunii ”like” la postarea privind concursul și prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

– executarea obligațiilor asumate prin prezentul regulament acceptat de către dvs. prin activarea opțiunii ”like” la postarea privind concursul de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/.

– îndeplinirea obligațiilor fiscale;

– realizarea de activități cu scop publicitar. Aceste activități pot include, însă nu sunt limitate la aducerea la cunoștința publicului prin intermediul rețelelor de socializare, pagina web, apariții în presa scrisă sau online existența și rezultatele campaniei reglementate prin prezentul regulament și implicit a identității dvs., a unor fotografii în care sunteți reprezentat, a activității dumneavoastră, a paginilor web sau conturi de rețele sociale care vă aparțin, precum și alte informații care pot fi necesare în vederea asigurării transparenței colaborării cu dumneavoastră;

– promovare și comercializare produse;

– înaintarea către instituții publice, autorități publice, organizații și persoane juridice și fizice, din România și din alte țări a documentelor necesare în vederea desfășurării activității subscrisei;

– comunicarea cu dumneavoastră prin intermediul conturilor de Facebook și a adreselor de e-mail pe care ni le furnizați.

Aceste date vor fi păstrate pe durata existenței site-ul http://v7o.538.myftpupload.com și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Uleiuri-Esentiale-Pentru-Familie-275511736484969/. Datele cu caracter personal (nume, prenume, serie și număr act de identitate, CNP, profesia, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon fix și mobil sau alte date desemnate prin lege ca având caracter personal) vor fi comunicate în scopurile de mai sus în scris, prin telefon și prin mijloace electronice (internet).

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este :

 • Consimțământul dumneavoastră prin acceptarea prezentului regulament;
 • O obligație legală.

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

 • Autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
 • Instanțe judecătorești;
 • Furnizori de servicii indispensabile desfășurării activității organizatorului;

Precizăm în mod expres faptul că datele colectate pot fi transmise atât partenerilor / autorităților din România, cât și partenerilor din alte state, cu respectarea  dispozițiilor legale în materia protecției datelor cu caracter personal, asigurându-ne de fiecare dată cu privire la faptul că destinatarul acestor date aplică aceleași măsuri și același standard în privința prelucrării datelor cu caracter personal ca cel aplicat de noi.

Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si în baza condițiilor specificate în Legea 677/2001 si în Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016, va puteți exercita oricare din următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale care va privesc;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex. Când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex: atunci când dumneavoastră contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date);
 • Dreptul de a depune o plângere la subscrisa și/sau la autoritatea competenta privind protecția datelor;
 • Dreptul de a va opune prelucrării;
 • Dreptul de a va retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ați consimțit anterior;

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea obligațiilor asumate în baza prezentului regulament acceptat de dumneavoastră. În acest caz subscrisa este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Call Now ButtonContactează-ne